Mindset là gì? Định nghĩa chính xác dễ hiểu nhất

Nguồn gốc mindset - Mindset là gì

Mindset của bạn là tập hợp những suy nghĩ và niềm tin của bạn hình thành thói quen suy nghĩ của bạn. Và thói quen suy nghĩ của bạn ảnh hưởng đến cách bạn nghĩ, những gì bạn cảm thấy và những gì bạn làm. Tâm trí của bạn tác động đến cách bạn cảm nhận thế giới và cách bạn cảm nhận về bạn.

Mindset của bạn là một vấn đề lớn.

 

Thái độ và tư duy

Đây là những gì Từ điển Oxford nói về thái độ:

Thái độ là một cách suy nghĩ hoặc cảm nhận ổn định về một ai đó hoặc một cái gì đó, điển hình là một cách thể hiện trong hành vi của một người.

Mindset là gì? Định nghĩa chính xác nhất
Mindset là gì? Định nghĩa chính xác nhất

Các nhà tâm lý học của người Viking định nghĩa thái độ là một xu hướng học hỏi để đánh giá mọi thứ theo một cách nhất định. Điều này có thể bao gồm các đánh giá về con người, vấn đề, đối tượng hoặc sự kiện. Những đánh giá như vậy thường tích cực hoặc tiêu cực, nhưng đôi khi chúng cũng có thể không chắc chắn. Ví dụ: bạn có thể có cảm xúc lẫn lộn về một người hoặc vấn đề cụ thể.

Theo Cherry, các nhà nghiên cứu tin rằng 3 thành phần tạo nên một thái độ:

 1. Thành phần cảm xúc : Làm thế nào đối tượng, người, vấn đề hoặc sự kiện làm cho bạn cảm thấy.
 2. Một thành phần nhận thức : Suy nghĩ và niềm tin của bạn về chủ đề này.
 3. Thành phần hành vi : Thái độ ảnh hưởng đến hành vi của bạn như thế nào.

Thái độ của bạn là cách bạn cảm nhận về một cái gì đó. Tư duy của bạn định hình thái độ của bạn, và thái độ của bạn củng cố suy nghĩ của bạn.

Niềm tin và tư duy

Theo Tony Robbins, một niềm tin chỉ đơn giản là cảm giác chắc chắn về điều gì đó. Ví dụ: nếu bạn tin rằng bạn thông minh, tất cả những gì bạn thực sự nói, hành động đều khiến bạn cảm thấy chắc chắn rằng mình thông minh.

Nền tảng cơ bản của niềm tin là ý tưởng. Niềm tin giống như một cái bàn. Khi bạn học hỏi tài liệu tham khảo và kinh nghiệm, bạn thêm chân vào mặt bàn của bạn. Khi ý tưởng của bạn cảm thấy chắc chắn, nó trở thành một niềm tin.

Niềm tin của bạn định hình thái độ của bạn.

Niềm tin và thái độ - Mindset là gì
Niềm tin và tư duy – Mindset là gì

Thái độ của bạn cũng định hình niềm tin của bạn.

Bạn tin tưởng hình thành suy nghĩ của bạn.

Bộ sưu tập niềm tin và suy nghĩ

Mindset.com định nghĩa Mindset là một tập hợp các niềm tin và suy nghĩ:

Những bộ tâm trí là tập hợp những niềm tin và suy nghĩ tạo nên thái độ, khuynh hướng, thói quen hay khuynh hướng tinh thần của một người trước một sự việc nào đó.

Wikipedia định nghĩa mind set 

Thông qua tư duy trên Wikipedia :

Trong lý thuyết quyết định và lý thuyết hệ thống chung, một tư duy là một tập hợp các giả định, phương pháp hoặc ký hiệu được nắm giữ bởi một hoặc nhiều người hoặc nhóm người được thiết lập để tạo ra một động lực mạnh mẽ trong những người hoặc nhóm này để tiếp tục áp dụng hoặc chấp nhận các hành vi, lựa chọn hoặc công cụ trước đó.

Mind set xác định

Dưới đây là một số định nghĩa bổ sung để giúp bạn trả lời, Mindset là gì?

 1. Một thái độ hoặc khuynh hướng tinh thần cố định xác định trước phản ứng của một người đối với các tình huống. (Từ điển miễn phí)
 2. Một khuynh hướng tinh thần, xu hướng, hoặc thói quen. (Merriam-Webster.com – Từ điển y khoa)
 3. Thái độ hay trạng thái tinh thần thông thường của một người là suy nghĩ của người đó. (Từ vựng.com)
 4. Cách suy nghĩ của một người và ý kiến ​​của họ. (Từ điển Cambridge)
 5. Một thái độ, bố trí, hoặc tâm trạng. (Từ điển.com)
 6. Những ý tưởng và thái độ mà một người tiếp cận một tình huống, đặc biệt khi những điều này được coi là khó thay đổi. (Từ điển tiếng Anh thế giới.)
 7. Tập hợp các thái độ được thiết lập bởi một người nào đó. (Từ điển Oxford

Nguồn gốc của mindset

Tôi thấy rất khó để truy tìm nguồn gốc, nhưng một số nguồn tin cho biết từ Mindset đã có từ những năm 1920.

Nguồn gốc mindset - Mindset là gì
Nguồn gốc mindset – Mindset là gì

Tư duy tăng trưởng so với tư duy cố định

 • Trong một suy nghĩ cố định , người ta tin rằng những phẩm chất cơ bản của họ, giống như trí thông minh hay tài năng của họ, chỉ đơn giản là cố định đặc điểm. Họ dành thời gian ghi lại trí thông minh hoặc tài năng của họ thay vì phát triển chúng. Họ cũng tin rằng một mình tài năng tạo ra thành công mà không cần nỗ lực. Họ đã sai.
 • Trong một tư duy phát triển , người ta tin rằng khả năng cơ bản nhất của họ có thể được phát triển thông qua sự cống hiến và làm việc chăm chỉ-não và tài năng chỉ là điểm khởi đầu. Quan điểm này tạo ra một tình yêu học tập và khả năng phục hồi là điều cần thiết cho thành tựu lớn. Hầu như tất cả những người vĩ đại đều có những phẩm chất này.Hand Closer Up Hands Businessmen Stacking Wooden Blocks Into Steps Concept Business Growth Success 34936 1465[1]

 Dạy một tư duy tăng trưởng tạo ra động lực và năng suất trong thế giới kinh doanh, giáo dục và thể thao. Nó tăng cường các mối quan hệ.
Tại sao một tư duy tăng trưởng là một vấn đề lớn như vậy?

Nó giúp bạn giải phóng tiềm năng của bạn.

Theo lời của Henry Stanley Haskins:

Những gì nằm đằng sau chúng ta và những gì nằm trước mặt chúng ta là những vấn đề nhỏ so với những gì nằm trong chúng ta.

Tư duy của chúng ta định hình những gì nằm đằng sau chúng ta, trước chúng ta và trong chúng ta.

Để nhận thêm các tài liệu hữu ích về phát triển bản thân, lộ trình phát triển phù hợp hãy để lại thông tin bên dưới chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn 24/24

Thông tin tư vấn

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *