Bạn có thể liên hệ với Đặng Hữu Đại thông qua các kênh sau đây:

Website: Danghuudai.com

Facebook: https://www.facebook.com/businesstrainner/?modal=admin_todo_tour

Youtube: https://www.youtube.com/user/greatlimit/videos?view_as=subscriber